01 januari Subsidie aanvragen Specifieke uitkering stimulering sport

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-

Sinds 1 januari 2019 kunnen gemeenten, sportverenigingen en sportstichtingen de btw die hen in rekening wordt gebracht voor investeringen in sport niet meer in aftrek brengen.

Om de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen te stimuleren, kunnen gemeenten sinds die datum gebruikmaken van de regeling.

U kunt subsidie aanvragen via de regeling Specifieke uitkering stimulering sport van 1 januari 2020 tot en met 29 februari 2020.
Lees meer over de regeling en de voorwaarden.