02 januari Subsidie aanvragen Collectieve erkenning van Indisch en Moluks Nederland

Activiteitendata
-

Projecten en activiteiten die bijdragen aan de collectieve erkenning van Indisch en Moluks Nederland, kunnen in aanmerking komen voor een subsidie. De Indische en Molukse gemeenschap bepaalt zelf wat daarvoor nodig is. Niet de overheid beslist wat nodig is voor erkenning, maar de gemeenschap zelf.

Voor de aanvraagronde 2020 kunnen vanaf 2 januari 2020 tot 1 maart 2020 aanvragen worden ingediend, tenzij de regeling wordt aangepast. In 2019 wordt namelijk nagegaan of de subsidieregeling op deze wijze gecontinueerd zal worden. Informatie daarover kunt u te zijner tijd vinden op de subsidiepagina. Eventuele wijzigingen in de subsidieregeling worden ook gepubliceerd in de Staatscourant.