22 januari Subsidie aanvragen VIPP 3 - Ggz-instellingen

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-

VIPP 3 is het Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional voor ggz-instellingen.  Zij kunnen in de periode 2018- 2021 subsidie aanvragen om patiënten digitaal en gestandaardiseerd toegang te geven tot medische gegevens.

De subsidieaanvraag wordt ingediend met een activiteitenplan en een begroting. Als een gebruikersvereniging in aanmerking wil komen voor de subsidie moet de aanvraag (inclusief het formulier) uiterlijk 1 mei 2020 gestuurd worden naar VIPP3@minvws.nl.

Lees meer over de regeling en de voorwaarden op de subsidiepagina.