01 maart Subsidie aanvragen Doorstroomprogramma’s po-vo voor gelijke kansen

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-
-

De Inspectie van het Onderwijs constateert in het Onderwijsverslag 2016 dat de onderwijskansen van kinderen van lager en hoger opgeleide ouders verder uit elkaar lopen. Ook de OESO signaleerde in 2016 dat gelijke kansen in het Nederlandse onderwijs onder druk staan.

Vanuit het Actieplan Gelijke Kansen is er subsidie beschikbaar voor doorstroomprogramma’s die de overgang van het po naar het vo verbeteren. Deelnemers zijn leerlingen die op een hoger niveau kunnen presteren maar minder ondersteuning of hulpbronnen tot hun beschikking hebben dan hun klasgenoten. Door deelname vergroten zij hun kennis en vaardigheden.

U kunt subsidie aanvragen via de regeling Doorstroomprogramma’s po-vo voor gelijke kansen. Lees meer over de regeling en de voorwaarden op de subsidiepagina.