01 maart Subsidie aanvragen VIPP 5 Medisch specialistische zorg

Activiteitendata
-
-

VIPP 5 is het Versnellingsprogramma voor Informatie-uitwisseling tussen Patiënt en Professional Medisch Specialistische Zorg en audiologische centra. Het programma stimuleert de digitale informatie-uitwisseling met de PGO van een patiënt en tussen professionals onderling.

U kunt subsidie aanvragen via de regeling VIPP 5. Lees meer over de regeling en de voorwaarden op de subsidiepagina.