15 mei Subsidie aanvragen Specifieke uitkering aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum -
  • Locatie -

Deze regeling helpt regio’s, via zogeheten centrumgemeenten, hun plannen en projecten in de praktijk te brengen. Dit gebeurt via het programmateam ‘Geweld hoort nergens thuis’ (GHNT). Het team helpt de regio’s bij de overgang van denken naar doen, om zo knelpunten uit de dagelijkse praktijk structureel op te lossen.

U kunt subsidie aanvragen via de regeling Specifieke uitkering aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. Lees meer over de regeling en de voorwaarden op de subsidiepagina.