01 juni Subsidie aanvragen Palliatieve terminale zorg en geestelijke verzorging

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-

De regeling is bedoeld om meer vrijwilligers aan de slag te laten gaan in de palliatieve zorg. De subsidie kan gebruikt worden voor de inzet, de opleiding en de coördinatie van vrijwilligers. Dit geldt voor vrijwilligers bij de mensen thuis en in de hospices. Daarnaast worden netwerken voor palliatieve zorg ondersteund. Dit zorgt voor een samenhangend aanbod van palliatieve zorg in een regio. Sinds 2019 is subsidie beschikbaar voor geestelijk verzorging aan huis voor mensen van 50 jaar en ouder. Deze subsidie is er ook voor geestelijke verzorging van kinderen en volwassenen in de laatste levensfase.

U kunt subsidie aanvragen via de regeling Palliatieve terminale zorg en geestelijke verzorging van 1 juni tot en met 15 juli 2020.
Lees meer over de regeling en de voorwaarden op de subsidiepagina.