02 juni Subsidie aanvragen Inhaal- en ondersteuningsprogramma's onderwijs

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum -
  • Locatie -

Scholen en instellingen uit basisonderwijs, speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs, voortgezet onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, mbo en volwasseneneducatie kunnen subsidie aanvragen om leerlingen en studenten extra ondersteuning te bieden vanwege leer- en ontwikkelachterstanden of studievertraging. Het gaat om achterstanden veroorzaakt door de coronacrisis.

U kunt subsidie aanvragen via de regeling Inhaal- en ondersteuningsprogramma's onderwijs van 2 juni tot en met 21 juni 2020.
Lees meer over de regeling en de voorwaarden op de subsidiepagina.