15 juni Subsidie aanvragen Inhaal- en ondersteuningsprogramma aanvullend op de voorschoolse educatie 2020

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum -
  • Locatie -

In verband met de coronavirus is op 16 maart 2020 besloten de kindcentra te sluiten. Hierdoor is ook de voorschoolse educatie aan peuters met een risico op een onderwijsachterstand stilgelegd. Door de tijdelijke sluiting lopen deze peuters met een indicatie het risico dat hun achterstand verder wordt vergroot. Om dit te beperken stelt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap € 7 miljoen beschikbaar voor kindcentra die een inhaal- en ondersteuningsprogramma willen organiseren als aanvulling op de voorschoolse educatie.

Lees meer over de voorwaarden op de subsidiepagina.