18 augustus Subsidie aanvragen Inhaal- en ondersteuningsprogramma's onderwijs

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-
-

Scholen en instellingen uit basisonderwijs, speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs, voortgezet onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, mbo en volwasseneneducatie kunnen subsidie aanvragen om leerlingen en studenten extra ondersteuning te bieden vanwege leer- en ontwikkelachterstanden of studievertraging. Het gaat om achterstanden veroorzaakt door de coronacrisis.

Lees meer over de regeling en de voorwaarden op de subsidiepagina.