19 oktober Subsidie aanvragen Inhaal- en ondersteuningsprogramma's onderwijs - VAVO

Activiteitendata

  • Datum -
  • Locatie -

Scholen en instellingen die volwasseneneducatie aanbieden kunnen subsidie aanvragen om leerlingen en studenten extra ondersteuning te geven vanwege leer- en ontwikkelachterstanden of studievertraging. Het gaat om achterstanden veroorzaakt door de coronacrisis.

Lees meer over de regeling en de voorwaarden op de subsidiepagina.