15 december Subsidie aanvragen Leerlingendaling voortgezet onderwijs

Activiteitendata

  • Datum -
  • Locatie -

Demografische ontwikkelingen en verstedelijking zorgen er op sommige plekken in Nederland voor dat steeds minder leerlingen instromen in het voortgezet onderwijs (vo). Deze leerlingendaling zet de bereikbaarheid van de passende school en de betaalbaarheid van het voortgezet onderwijs in grote delen van Nederland onder druk.

Om regionale samenwerking tussen schoolbesturen te stimuleren is subsidie beschikbaar.

Lees meer over de voorwaarden op de subsidiepagina.