01 januari Subsidie aanvragen Internationalisering funderend onderwijs

Activiteitendata

  • Datum -
  • Locatie -

De regeling Internationalisering funderend onderwijs heeft als doel om scholen te motiveren om internationalisering duurzaam te integreren in het schoolbeleid, met een doordachte visie en aanpak.

De subsidie kan worden aangevraagd door scholen voor primair en voorgezet onderwijs en agrarische opleidingscentra.

Lees meer over de voorwaarden op de subsidiepagina.