01 januari Subsidie aanvragen Specifieke Uitkering Sport

Activiteitendata

  • Datum -
  • Locatie -

Sinds 1 januari 2019 kunnen gemeenten, sportverenigingen en sportstichtingen de btw die hen in rekening wordt gebracht voor investeringen in sport niet meer in aftrek brengen.

Om de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen te stimuleren, kunnen gemeenten sinds die datum gebruikmaken van de Regeling specifieke uitkering stimulering sport.

Leer meer over de voorwaarden op de subsidiepagina.