15 februari Subsidie aanvragen Vrijroosteren leraren

Activiteitendata

  • Datum -
  • Locatie -

Het bieden van gelijke kansen in het onderwijs is een opdracht waar scholen iedere dag voor staan. Daarbij wordt een groot beroep gedaan op de professionaliteit en veerkracht van leraren. Zeker op scholen met veel achterstandsleerlingen kunnen leraren druk ervaren door een opeenstapeling van problemen.

Om deze leraren te ondersteunen is subsidie beschikbaar om leraren twee jaar vrij te roosteren. In de vrijgekomen tijd gaan leraren aan de slag met een coach en worden achterstandsleerlingen intensief begeleid.

Lees meer over de voorwaarden op de subsidiepagina.