22 februari Subsidie aanvragen Compensatie zorgverzekeraars niet-geleverde zorg Zvw-pgb

Activiteitendata

  • Datum -
  • Locatie -

Iedereen heeft recht op goede zorg. Dit betekent ook dat het toegankelijk en betaalbaar moet zijn, maar ook dat de zorg moet blijven doorgaan. Door de COVID-19-maatregelen heeft in de periode van 1 maart 2020 tot en met 30 juni veel pgb-zorg niet plaatsgevonden.

Budgethouders hebben in deze periode deze zorg wel kunnen doorbetalen vanuit hun persoonsgebonden budget Zorgverzekeringswet. Zorgverzekeraars worden gecompenseerd voor deze extra uitgaven om deze niet-geleverde pgb-zorg te financieren.

Alle informatie over deze regeling staat op de subsidiepagina.