15 maart Subsidie aanvragen Onderwijsassistenten naar opleiding tot leraar

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum -
  • Locatie -

Het lerarentekort is een urgent probleem in het primair onderwijs (po). Ramingen laten zien dat, bij gelijkblijvende omstandigheden, het tekort in 2023 kan oplopen tot 4.200 fte en in 2028 meer dan 10.000 fte.

De subsidieregeling heeft als doel om het lerarentekort te verminderen door te bevorderen dat meer onderwijsassistenten de opleiding tot leraar gaan doen.

Alle informatie kunt u vinden op de pagina van deze regeling.