01 april Subsidie aanvragen Inhaal- en ondersteuningsprogramma aanvullend op de voorschoolse educatie

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum -
  • Locatie -

In verband met de coronacrisis is op 16 maart 2020 besloten de kindercentra te sluiten. Hierdoor is ook de voorschoolse educatie (ve) aan peuters met een risico op een onderwijsachterstand stilgelegd.

Door de tijdelijke sluiting lopen deze peuters met een ve-indicatie het risico dat hun achterstand verder wordt vergroot. Om dit te beperken is er subsidie beschikbaar voor kindercentra die een inhaal- en ondersteuningsprogramma willen organiseren als aanvulling op de voorschoolse educatie.

Lees meer over de regeling en de voorwaarden op de subsidiepagina.