19 juli Subsidie aanvragen Brancheopleidingen Logistiek, Groenvoorziening en Facilitair

Activiteitendata

  • Datum -
  • Locatie -

In 2018 is het programma Volwaardig leven gelanceerd. Het programma heeft als doel de gehandicaptenzorg en complexe zorg toekomstbestendig te maken. Samen met partijen in het veld worden projecten uitgevoerd.

Scholing en permanent leren vergroot de kans op werk van mensen met een (verstandelijke) beperking. Daarom is er subsidie beschikbaar om 500 studenten op te leiden van september 2021 tot 2024. 

Er zijn drie brancheopleidingen voor cliënten van de dagbesteding in het kader van de Wet langdurige zorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning waarvoor subsidie kan worden aangevraagd.

Bekijk voor meer informatie de subsidiepagina.