15 augustus Subsidie aanvragen Reiskosten DAMU-leerlingen

Activiteitendata

  • Datum -
  • Locatie -

Ouders of verzorgers van een DAMU-leerling op het primair en het voortgezet onderwijs kunnen een tegemoetkoming in de reiskosten aanvragen. Deze reiskosten kunnen namelijk een barrière zijn voor talentvolle leerlingen om een opleiding aan een DAMU-school te volgen.

Lees meer over de regeling en de voorwaarden op de subsidiepagina.