18 oktober Aanvragen Tegemoetkoming wet wijziging geregistreerd geslacht

Activiteitendata

  • Datum -
  • Locatie -

Sinds 1985 is het volgens de wet voor transgender en intersekse personen mogelijk om hun geslachtsaanduiding te wijzigen in de geboorteakte. Hier waren tot 2014 verschillende voorwaarden aan verbonden, die deze mensen voor een harde en bijna onmogelijke keuze stelden. Via onze website kunt u eenmalig de tegemoetkoming Wet wijziging geregistreerd geslacht 1985-2014 aanvragen.