12 november Subsidie aanvragen Kwaliteitsimpuls Personeel Ziekenhuiszorg

Activiteitendata

  • Datum -
  • Locatie -

Zorginstellingen die zorg leveren op basis van de Zorgverzekeringswet (Zvw), kunnen in aanmerking komen voor subsidie om hun medewerkers op te leiden. U kunt deze subsidie aanvragen van 12 november tot en met 16 december 2021.

De bij ons bekende instellingen hebben een link ontvangen naar het online aanvraagformulier. Meer informatie vindt u op de pagina over het aanvragen van Kwaliteitsimpuls Personeel Ziekenhuiszorg 2022