01 januari Subsidie aanvragen Regionaal Investeringsfonds mbo

Activiteitendata

  • Datum -
  • Locatie -

Het beroepsonderwijs moet beter op de arbeidsmarkt aansluiten. Het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF) stimuleert de samenwerking tussen scholen, de publieke sector en het bedrijfsleven.

Bekijk voor meer informatie de pagina van deze regeling.