01 januari Subsidie aanvragen Regionale samenwerking kansengelijkheid in het onderwijs

Activiteitendata

  • Datum -
  • Locatie -

Kinderen met dezelfde talenten hebben recht op gelijke kansen. Achtergrond, opleidingsniveau van ouders of de financiële situatie mogen geen invloed hebben op hun schoolprestaties.

De subsidie Regionale samenwerking kansengelijkheid in het onderwijs ondersteunt gemeenten en scholen bij het tot stand brengen van aanvullend en bovenschools onderwijsaanbod.

Bekijk voor meer informatie de pagina van de regeling.