07 maart Subsidie aanvragen Heterogene brugklassen

Activiteitendata

  • Datum -
  • Locatie -

Vanwege de coronacrisis is kansenongelijkheid in het onderwijs toegenomen. De subsidie Heterogene brugklassen is onderdeel van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) dat werkt aan herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona. Het doel van deze subsidie is om middelbare scholen te stimuleren hun brugklassen zo in te richten dat leerlingen met verschillende basisschooladviezen bij elkaar in de klas zitten.

Bekijk voor meer informatie de pagina van de regeling.