01 juli Herziening aanvragen ICT implementatie- en licentiekosten VIPP Babyconnect

Activiteitendata

  • Datum -
  • Locatie -

Penvoerders van bestaande regionale partnerschappen kunnen een herziening aanvragen voor de ICT implementatie- en licentiekosten en voor de eventuele aanvullende projectkosten voor de regeling VIPP Babyconnect.

Bekijk voor meer informatie de pagina van de regeling.