15 augustus Subsidie aanvragen Reiskosten DAMU-leerlingen (Dans en Muziek)

Activiteitendata

  • Datum -
  • Locatie -

Zet in mijn agenda

Ouders of verzorgers van een DAMU-leerling op het primair en het voortgezet onderwijs kunnen een tegemoetkoming in de reiskosten aanvragen. Deze reiskosten kunnen namelijk een barrière zijn voor talentvolle leerlingen om een opleiding aan een DAMU-school te volgen.

Bekijk voor meer informatie de pagina van de regeling.