18 november Subsidie aanvragen Kwaliteitsimpuls Personeel Ziekenhuiszorg

Activiteitendata

  • Datum -
  • Locatie -

Zorginstellingen die zorg leveren op basis van de Zorgverzekeringswet (Zvw), kunnen in aanmerking komen voor subsidie om hun medewerkers op te leiden. Instellingen die alleen geneeskundige, geestelijke gezondheidszorg leveren zijn uitgesloten van deze subsidie.

Bekijk voor meer informatie de pagina van deze regeling.