16 februari Aanvragen Specifieke uitkering versterking GGD'en

Activiteitendata

  • Datum -
  • Locatie -

Als gevolg van de coronapandemie is in het coalitieakkoord opgenomen dat de pandemische paraatheid versterkt moet worden om zo klaar te zijn voor toekomstige gezondheidscrises. Met deze specifieke uitkering kunnen in 2023 en 2024 kwetsbaarheden in de medisch-operationele processen van infectieziektebestrijding bij de GGD'en worden aangepakt.

Ga voor meer informatie naar de pagina van deze regeling.