20 februari Subsidie aanvragen Doorstroomprogramma’s po-vo voor gelijke kansen

Activiteitendata

  • Datum -
  • Locatie -

Leerlingen van laagopgeleide ouders krijgen bij dezelfde eindtoetsscore gemiddeld een lager schooladvies dan klasgenoten van hoogopgeleide ouders. Ook blijken leerlingen van laagopgeleide ouders in het voortgezet onderwijs gemiddeld minder goed te presteren. Met de subsidie Doorstroomprogramma’s po-vo voor gelijke kansen kunnen scholen de overgang van de basisschool naar de middelbare school voor deze leerlingen verbeteren.

Ga voor meer informatie naar de pagina van deze regeling.