Subsidiekalender -

17 activiteiten

Zoek een activiteit

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

Sorteren op: Datum / Relevantie

15 mei Subsidie aanvragen Specifieke uitkering aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Deze regeling helpt regio’s, via zogeheten centrumgemeenten, hun plannen en projecten in de praktijk te brengen. Dit gebeurt via ...

Activiteitendata
-
-

Subsidieaanvraag

17 juni Pilot gemengde en theoretische leerweg

De komende jaren worden de gemengde leerweg (GL) en de theoretische leerweg (TL) van het vmbo samengevoegd tot één nieuwe ...

Activiteitendata
-
-

Subsidieaanvraag

21 augustus Subsidie aanvragen Stagefonds Zorg

Het Stagefonds Zorg heeft als doel om het aantal stageplaatsen bij zorgaanbieders te vergroten en de begeleiding van stagiaires ...

Activiteitendata
-
-

Subsidieaanvraag

01 september Subsidie aanvragen Open en online hoger onderwijs

De regeling open en online hoger onderwijs 2018-2022 stelt hogescholen en universiteiten (HO-instellingen) in staat actief te ...

Activiteitendata
-
-

Subsidieaanvraag

18 september Subsidie aanvragen Kwaliteitsimpuls Personeel Ziekenhuiszorg

Zorginstellingen die zorg leveren op basis van de Zorgverzekeringswet (Zvw), kunnen in aanmerking komen voor subsidie om hun ...

Activiteitendata
-
-

Subsidieaanvraag

01 oktober Subsidie aanvragen Versneld en/of verrijkt vwo

De regeling Versneld vwo en/of verrijkt vwo is ontwikkeld voor zeer getalenteerde vwo-leerlingen.

Activiteitendata
-
-

Subsidieaanvraag

01 november Subsidie aanvragen VIPP Babyconnect

VIPP Babyconnect is het ‘Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional’ voor instellingen in de ...

Activiteitendata
-

Subsidieaanvraag

Ga naar