Aanvraagformulier vaststelling PGO-projectsubsidie (1 organisatie)

Ontvangt uw organisatie subsidie van Fonds PGO voor een project? Dan moet u binnen 6 maanden na afloop van het project een aanvraag tot vaststelling van de projectsubsidie indienen. Dit formulier kunt u gebruiken bij het indienen van een vaststellingsverzoek bij Fonds PGO.