Aanvraagformulier vaststelling PGO-projectsubsidie (meerdere organisaties)

Ontvangt uw organisatie subsidie van Fonds PGO voor een project waarin meerdere organisaties subsidie aanvragen? Dan moet u binnen 6 maanden na afloop van het project een aanvraag tot vaststelling van de projectsubsidie indienen. Dit formulier kunt u gebruiken bij het indienen van een vaststellingsverzoek bij Fonds PGO voor meerdere organisaties. Het formulier bestaat uit 2 delen.