Aanvraagformulier beleidskader subsidiëring VIPP voor subsidies aan ziekenhuizen voor de programma's Patiënt en Informatie, en Patiënt en Medicatie

Op basis van het beleidskader subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional (VIPP) kunnen ziekenhuizen subsidie aanvragen voor de programma's Patiënt en Informatie, en Patiënt en Medicatie. Gebruik hiervoor dit aanvraagformulier.