Invulling subsidietaakstellingen VWS

Uit het Regeer- en Gedoogakkoord volgt voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een subsidietaakstelling. Gelet op de ontwikkeling van de zorguitgaven heeft het kabinet onlangs in het kader van de Voorjaarsbesluitvorming besloten tot een aanvullende subsidietaakstelling. In deze brief geven de minister en staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan hoe VWS deze taakstellingen invult.