Toelichting bij het aanvraagformulier t.b.v. beleidsregels subsidieverstrekking bijzondere transitiekosten Jeugdwet

Deze toelichtingen nemen stap voor stap alle onderdelen door van deel 1 en deel 2 van de aanvraagformulieren t.b.v. een subsidieaanvraag bij het ministerie van VWS onder de beleidsregels subsidieverstrekking bijzondere transitiekosten Jeugdwet.