Eisen plan van aanpak

Een kort overzicht van de eisen die gesteld worden aan het plan van aanpak voor de regeling Versneld en/of verrijkt vwo.