Ondertekenblad Onderwijsassistenten naar opleiding tot leraar

Gebruik dit ondertekenblad voor uw aanvraag Onderwijsassistenten naar opleiding tot leraar. Het moet zijn voorzien van een naam, datum, plaats en handtekening van: de onderwijsassistent / leraarondersteuner, de schoolleider en een tekenbevoegd persoon van het bevoegd gezag.