Ondertekenblad Teambeurs primair onderwijs

De deelnemende leraren, de schoolleider(s) en het bevoegd gezag ondertekenen de subsidieaanvraag.

Stuur een scan of een foto van het ondertekende document mee bij uw online aanvraag.