Kostenoverzicht BOSA aanvraag 2020 artikel 11 en 12

Gebruik dit kostenoverzicht bij de subsidieaanvraag Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties 2020 (artikel 11 en12).

De kosten voor veiligheidsmaatregelen kunnen pas worden opgevoerd vanaf 1 augustus 2020.