Kostenoverzicht BOSA aanvraag 2020 artikel 8 en 10

Gebruik dit kostenoverzicht bij de subsidieaanvraag Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties 2020 (artikel 8 en10).

De kosten voor veiligheidsmaatregelen kunnen pas worden opgevoerd vanaf 1 augustus 2020.