Handreiking VIPP ggz assessments

Bij de VIPP GGZ assessment wordt getoetst op basis van beoordelingsmatrix en deze audithandreiking.