Formulier verantwoording KPZ model A, B en D

Dit formulier bevat het Activiteitenverslag (model A), een Financieel verslag (model B) en een Verantwoording met betrekking tot de gerealiseerde prestatie-eenheden (model D). Bij Model D moet een door de accountant gewaarmerkte controleverklaring worden gevoegd, die is opgesteld aan de hand van het accountantsprotocol. Vul het Formulier verantwoording KPZ model A,B en D digitaal in en stuur het mee bij de verantwoording van uw subsidie KPZ 2019.

Let op: U moet bij uw verantwoording ook de instemmingverklaring van de werknemers­vertegenwoordiging aanleveren.