Formulier verantwoording KPZ model A en B

Dit formulier bevat het Activiteitenverslag (model A) en een Financieel verslag (model B). Hierbij moet een door de accountant gewaarmerkte beoordelingsverklaring worden gevoegd, die is opgesteld aan de hand van het accountantsprotocol. Vul het formulier digitaal in en stuur het mee bij de verantwoording van uw subsidie.

Er is een formulier beschikbaar voor max. 10 activiteiten en een formulier voor max. 40 activiteiten. U kunt beide gebruiken, afhankelijk van hoeveel activiteiten u wilt verantwoorden.

Let op: u moet bij uw verantwoording ook de instemmingverklaring van de werknemers­vertegenwoordiging aanleveren.