Machtiging penvoerder Doorstroomprogramma's po-vo

Met dit formulier machtigen de betrokken partnerscholen een bevoegd gezag om op te treden als penvoerder voor de subsidieaanvraag Doorstroomprogramma's po-vo.

Vul het formulier digitaal in, print en onderteken het. Maak daarna een scan of foto en upload deze bij de subsidieaanvraag.