Verslag beoordelingscommissie - Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen

In dit verslag leest u de bevindingen en aanbevelingen van de beoordelingscommissie bij de aanvraagronde van 2019.