Maximum aantal leerlingen PO - Inhaal- en ondersteuningsprogramma's onderwijs (tijdvak 5)

In het overzicht vindt u per po-school het maximale aantal leerlingen waarvoor subsidie kan worden aangevraagd in het vijfde tijdvak.