Maximum aantal leerlingen VO - Inhaal- en ondersteuningsprogramma's onderwijs (tijdvak 5)

In het overzicht vindt u per vo-school het maximale aantal leerlingen waarvoor subsidie kan worden aangevraagd in het vijfde tijdvak.