Maximum aantal studenten MBO - Inhaal- en ondersteuningsprogramma's onderwijs (tijdvak 5)

In het overzicht vindt u per mbo-instelling het maximale aantal studenten waarvoor subsidie kan worden aangevraagd in het vijfde tijdvak.