Maximum aantal studenten VAVO - Inhaal- en ondersteuningsprogramma's onderwijs (tijdvak 5)

In het overzicht vindt u per VAVO het maximale aantal leerlingen waarvoor subsidie kan worden aangevraagd in het vijfde tijdvak.